Boeken

Het grote rekenboek
Uitgelicht Metend Rekenen is een complete cursus metend rekenen voor de basisschool, het vo en het mbo waarmee leerlingen belangrijke maar lastige technieken extra kunnen oefenen.
€15,95
Dyscalculie Survivalgids
De Dyscalculie Survivalgids legt aan kinderen uit wat dyscalculie is en hoe je ermee kunt omgaan.
€12,50
Het Basisschoolboek
Mooi leerboek met alle basisschoolstof duidelijk uitgelegd, met voorbeelden en illustraties.
Met per vak begrippenlijsten en een volledig register achterin.
€24,95
Het Grote Rekenboek
Het Grote Rekenboek: een duidelijk boek met de basisprincipes van het rekenen
€19,95
Het Grote Rekenboek - Oefenboek voor rekenen
Het Grote Rekenboek - Oefenboek met alle basis rekenstof
€19,95
Plusboek - Op weg naar Wiskunde
Elk deelonderwerp wordt eerst uitgelegd en er wordt een rekenvoorbeeld uitgewerkt. Achterin staan alle antwoorden, met complete uitwerkingen.
€15,95
Breuken Uitgelicht
Het boek vormt een complete leerlijn breuken en kan in aanvulling op elke andere methode kan worden gebruikt.
€15,95
Spiekboekjes voor taal en rekenen
Het belangrijkste wat je leert/leerde in de basisschool staat in schema's en tabellen in deze handige boekjes. A5-formaat en volledig in kleur.
€9,50