Leuk oefenen met spelling

Educatieve materialen die het automatiseren van spellingregels kunnen ondersteunen.

Leuk oefenen met spelling

Spelling vanaf groep 3?

Spelling moet vanaf groep 3 evenveel aandacht krijgen als lezen. Het leren schrijven van woorden vraagt ook eigen instructie- en oefenmomenten.
Veel lezen leidt tot kennis over regelmatigheden in de schrijfwijze en over lettercombinaties die vaak voorkomen. Leerlingen die onnauwkeurig lezen hebben, door hun leestrategie, daarom soms ook meer moeite met spelling. Het onnauwkeurig lezen leidt tot onvolledige, wisselende een onjuiste representaties van de geschreven woorden.
Bij spellingzwakke leerlingen blijkt vaak niet de kennis van de spellingregels, maar het toepassen ervan het probleem te zijn.


Oefentips:

  • oefen kleine woordpakketten (maximaal 10 woorden)
  • gebruik de woorden ook in zinnen om de semantische aspecten te activeren
  • kies woorden die frquent voorkomen in de geschreven taal van de leerling
  • veel herhaling