Beginnende Geletterdheid

Leren lezen gaat niet vanzelf: je moet het stimuleren en ontwikkelen.

Beginnende Geletterdheid

In de periode van Beginnende Geletterdheid leren kinderen spelenderwijs klanken en letters.


Zij ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters met die klanken corresponderen en kunnen door de foneem-grafeemkoppeling steeds meer woorden die ze nog niet eerder hebben gezien, lezen en schrijven.
Aan het einde van groep 2 kennen ze meeste letters: ze kunnen de letters fonetisch benoemen en klankzuivere (km-, mk- en mkm-)woorden kunnen zij ontsleutelen.

Leren lezen gaat niet vanzelf: je moet het stimuleren en ontwikkelen. Noodzakelijk hiervoor is een goed en prikkelend vormgeven van beginnende geletterdheid in groep 1-3.
Voor sommige kinderen is dat niet genoeg: zij hebben extra ondersteuning nodig in de vorm van de Voorschotbenadering.

In de onderstaande categorieën hebben we verschillende materialen verzameld voor zowel gebruik in de klas, als bij RT, logopedie of thuis.